АТГ-ААС 14 ЯАМНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЛЭЭ

2022-01-13 473 0

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2022 оны 1 дүгээр сарын 3-7-ны өдрүүдэд авлигын хор хөнөөлийг ухуулан таниулах сурталчилгааг 13 мянга орчим өрхийн 54 мянга гаруй хүнд түгээн сурталчилж ажиллав.

Авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах зорилгоор Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн газрын 200 гаруй алба хаагчийг хамруулан “Авлигын гэмт хэргийн ойлголт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав.

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй танилцах, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, авлигын эрсдэлийг судлан тогтоох, арилгах чиглэлээр Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газарт ажиллах явцад илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, таслан зогсоох чиглэлээр холбогдох саналыг боловсруулан Монгол Улсын Ерөнхий сайдад хүргүүллээ.

Төрийн албаны хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шинэчлэн боловсруулсан “Төрийн байгууллагын албан ёсны цахим хуудсанд үнэлгээ хийх аргачлал”-ын дагуу 14 яамны цахим хуудсанд үнэлгээ хийж, дүнг Засгийн газарт хүргүүлэхээр ажиллаж байна.


Warning: file_get_contents(domain/sexxx.top.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ