ГИХГ-Т НИЙТ 73 ӨРГӨДӨЛ, 6 ГОМДОЛ ИРҮҮЛСНЭЭС 85 ХУВИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙНА

2022-09-12 121 0

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт иргэн, албан хаагчаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль”-д заасан шаардлагын дагуу хүлээн авч, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллалаа.

Өнгөрөгч наймдугаар сард байгууллагад нийт 73 өргөдөл, 6 гомдол ирүүлснээс 64 өргөдөл, 4 гомдлыг хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэж, шийдвэрлэлт 85 хувьтай байна. Шийдвэрлэлтийн шатанд 9 өргөдөл, 2 гомдол хянагдаж байна.

Засгийн газрын Иргэд, олон нийттэй харилцах 11-11 төвд байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 6 гомдол ирсэн бөгөөд тухайн гомдлыг богино хугацаанд шийдвэрлэж, хариу өгч байна. Тухайлбал, 08 дугаар сарын 05-ны өдөр иргэн Н.Долгормаа иргэний харьяаллын асуудлаар, 08 дугаар сарын 18-ны өдөр иргэн Р.Мөнхзаяа албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаар,  08 дугаар сарын 19-ний өдөр иргэн А. Алтансүх гадаадын иргэний асуудлаар, 08 дугаар сарын 25-ны өдөр иргэн С. Бурмаа байгууллагын нэр барьсан гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийн талаар тус тус гомдол гаргасныг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлэж, хариуг хүргүүлэв. Мөн 08 дугаар сарын 26-ны өдөр иргэн А. Алтансүх албан бичгээр хүргүүлсэн гомдлын хариуг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа асуудлаар, 08 дугаар сарын 31-ний өдөр иргэн Ш.Цэрэнпил оршин суух үнэмлэх хэвлэдэг Аверс Секьюрити ХХК-тай холбоотой асуудлаар гаргасан гомдол шийдвэрлэлтийн шатанд байна.


Warning: file_get_contents(domain/sexxx.top.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ