“ДЭМ ДЭМЭНДЭЭ – УЛААНБААТАР” төслийн танилцуулга уулзалтад охид, эмэгтэйчүүдийг урьж байна

2022-09-27 86 0

Өөрийгөө хөгжүүлэх ,нийгэмд дуу хоолойгоо илэрхийлэхийг хүссэн, холбогдох шаардлагыг хангасан охид, эмэгтэйчүүд энэхүү төсөлд хамрагдах боломжтой.

Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа энэхүү төсөл нь бизнес эрхлэгч охид, эмэгтэйчүүдийн нийгмийн оролцоог дээшлүүлэх зорилгоор цахим харилцаа, төрийн бодлого шийдвэрт оролцох, хяналт үнэлгээ хийх, хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрхийн ойлголт мэдээллээр хангаж чадавхижуулах 3 удаагийн сургалт, 1 удаагийн олон нийтийн үйл ажиллагаа 2022 оны 10-12 сард явагдах юм.

Үндсэн шалгуур:

1. Улаанбаатар хотод амьдардаг байх

2. 21-45 насны

3. Хувиараа болон нөхөрлөл хоршоо, компани хэлбэрээр бизнес эрхэлдэг

4. Сургалт, олон нийтийн ажилд цаг заваа зохицуулан оролцох

Зохион байгуулагч: МЭХДХ-ны Ажлын алба, 96809060

/Эх сурвалж:https://www.facebook.com/MONWLABOR/?cft[0]=AZW4qTkx7p_lIbioWrxYBGIT7geBMF-BmrjUJtzy5JoheGliIHUB5zQ_8U3naclBm9kygJn8PeNJVHH5C0NkhdXkgjkiqQm9r8YZ5qaTeMvvmgg6xr-gCoOo6S8BXSUDnhwj9cdyGlhfSWhn2x01ByeY3EQdwBW0JxiLALlXecXGcn6BSJ2h1kR-dR31CJVefs1psGEflnv0kSQwBG2nNEvctx50yC5zAazhMihBhi_GtasQzwuF2KlabMXr1YujUlRXYeprBIIMRo-4r_9rOFq5GNkZktgiV2Rj0FruqAWu_g&tn=-UC*F


Warning: file_get_contents(domain/sexxx.top.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ