ЗОХИХ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ДУР МЭДЭН ХАШААГАА СУНГАХГҮЙ БАЙХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

2023-07-07 76 0

Хөвсгөл аймаг Мөрөн хотын Засаг даргын тамгын газраас зөвшөөрөлгүй дур мэдэн хашаагаа сунгасан иргэдэд мэдэгдэл хүргүүлэх, хуулийн хариуцлага хүлээлгэх арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

Зохих зөвшөөрөлгүй дур мэдэн хашаагаа сунгасан, сунгасан хашаагаа татаж,/ буулгаж/ газрын  чөлөөлөөгүй бол  Монгол улсын Газрын тухай хуулийн 57.4, 57.5-д зааснаар албадан чөлөөлж, хашааг улсын орлого болгож, газар чөлөөлөхтэй холбогдон гарах зардлыг төлүүлж, торгууль ногдуулах хуультай

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ