МАЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРТ 2014-2017 ОНД ЗЭЭЛ АВСАН ИРГЭД ЗЭЭЛЭЭ ТӨЛӨӨГҮЙ БАЙНА

2023-06-22 66 0

Хэнтий аймгийн Засаг дарга Ц.Чогсомжавын шийдвэрийн дагуу төрөөс санхүүгийн дэмжлэг авч эргэн төлөөгүй иргэдийн нэрсийг ил тод мэдээлж байгаа билээ. Бид энэ удаад Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг авсан ч зээлээ төлөөгүй “Найдваргүй зээлдэгч”-ийн нэрсийг төсөл хөтөлөлбөр, он цагийн дарааллаар цувралаар хүргэж байна.

Энэхүү сангаас нийт 6 төсөл хөтөлбөрт 184 иргэн хамрагдаж, хагас тэрбум төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн зээлтэй байна.

Эх сурвалж: Хэнтий аймгийн ЗДТГ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ