“МАЛ МАХ-2021” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ҮРГЭЛЖЛЭН ЯВАГДАЖ БАЙНА

2021-12-09 585 0

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилго бүхий “Мал Мах-2021” нэгдсэн арга хэмжээ улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд Булган аймаг дахь Цагдаагийн газраас хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн, гарч болзошгүй гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ