МАЛ ЭМНЭЛГИЙН 6 ЛАБОРАТОРИЙГ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ОНОШЛУУРААР ХАНГАНА

2022-03-17 479 0

Монгол Улсын Засгийн газраас Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байгаа ба тус төслийн малын эрүүл мэндийн бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлэхээр ХХААХҮЯ, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага хооронд “Техникийн туслалцаа үзүүлэх гэрээ” байгуулан ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү төслийн хүрээнд аймаг, нийслэлийн мал эмнэлгийн лабораторийн оношилгооны чадавхийг сайжруулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж байна.

Эхний үе шатанд Нийслэл, 8 аймгийн нийт 28 сум, дүүргийн Мал эмнэлгийн лабораторид үнэлгээ хийж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг сайжруулах хэрэгцээг тодорхойллоо. Уг үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан үндэсний болон аймгийн 6 лабораторийг нийт 3.8 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий багаж тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүн, эм урвалж, оношлуураар хангахаар болоод байна.

Мал эмнэлгийн лабораторид орчин үеийн стандартад нийцсэн нарийвчлал сайтай, өндөр хүчин чадалтай багаж, тоног төхөөрөмжийг суурилуулан ашиглахад барилга байгууламжийн хийц бүтээц, түүний цахилгаан, сантехник, агааржуулалтын системд нэлээд хатуу шаардлага тавигддаг. Тиймээс барилга, байгууламжийг засварлах хэрэгцээ шаардлагыг нарийвчлан тогтоож, нэмэлтээр 3.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэн, хэрэгжилтийг зохион байгуулж байна.

Дээрх ажлын үр дүнд Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори, Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори, Нийслэлийн болон Ховд, Хэнтий, Өвөрхангай аймгийн Мал эмнэлгийн лабораториуд малын халдварт өвчнийг оношлох, хүнсний аюулгүй байдлыг баталгаажуулах шинжилгээг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгэх боломж бүрдэх юм.

Үндэсний болон орон нутгийн мал эмнэлгийн лабораториудыг сүлжээ байдлаар ажиллуулж, хамтад нь хөгжүүлэх үйл ажиллагааг цаашид тогтвортой хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор “Монгол Улсын мал эмнэлгийн лабораторийн үндэсний сүлжээг хөгжүүлэх богино болон дунд хугацааны стратеги” (2021-2030)-ийг боловсруулж, МЭЕГ-ын даргын 2021 оны 12 сарын 30-ны өдрийн А/310 дугаар тушаалаар батлуулсан бөгөөд төслийн хүрээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалтууд нь уг стратегийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдэж байгаа юм.

Эх сурвалж:ХХААХҮЯам


Warning: file_get_contents(domain/sexxx.top.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ