Нийтийн албанд томилогдох 378 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

2023-01-17 115 0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2023 оны 1 дүгээр сарын 9-13-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 378 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 94 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 284 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Тухайн хугацаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 44 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 22 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 8 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ