ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ДУУСЛАА

2022-04-06 384 0

Хөвсгөл аймагт 218 иргэн бүртгүүлж, шалгалтад 176 иргэн буюу 80.7 хувийн ирцтэй оролцов. Нийт шалгалт өгсөн иргэдийн 64 буюу 36.4 хувь нь шалгалтад тэнцлээ.

 Үүнд:

 – ерөнхий мэдлэгийн шалгалтад 80

 – монгол хэл, бичгийн шалгалтад 68

 – дүн шинжилгээ хийх чадварын шалгалтад 64 иргэн тус тус тэнцсэн байна. Шалгалтын үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулсан салбар комисс, Мэдээлэл технологийн баг, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Тагнуул хэлтсийн болон Хөвсгөл эрчим хүчний  ажилтан, албан хаагчид.

Шалгалтад амжилттай бэлтгэж, тэнцсэн байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ