ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУД   ЭНЭ САРЫН 1-НИЙ ӨДРӨӨС ХОС БИЧИГТ ШИЛЖЛЭЭ

2023-05-04 110 0

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III, “Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2022 оны 7 дугаар тогтоол, “Монгол бичгээр үйлдэх баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас, түүний бүрдэлд тавих үндсэн шаардлага MNS 6395:2022 стандартыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2023 он 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/198 дугаар захирамжаар 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс албан бичиг, захирамжлалын баримт бичгийг хос бичгээр үйлдэх үүрэг чиглэлийг баталсны дагуу төрийн болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагууд хос бичигт шилжлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ