Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар ажиллаж байна

2022-09-28 130 0

Булган аймгийн Татварын хэлтсийн даргын удирдамжийн хүрээнд аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд QR код нэвтрүүлэлт, цахим төлбөрийн баримт олголт болон, согтууруулах ундаа, тамхины жижиглэн, бөөний худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж, иргэдийн үйл ажиллагаанд “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль”, “Онцгой албан татварын тухай хууль”, “Онцгой албан татварын тэмдэгтийн тухай” тус тус хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, зөрчил илэрсэн тохиолдолд холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэн ажиллаж байна.

/эх сурвалж: Булган аймгийн Татварын хэлтэс/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ