ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ, ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

2023-07-19 89 0

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний зардлын төлөвлөлт, зарцуулалтын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, үр дүнд суурилсан төсөвлөлтийн дагуу хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төсвийн шинэчлэлийн санал боловсруулж, хэлэлцүүлэх ажлын хэсгийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар байгуулсан.

Тус ажлын хэсэг өнөөдөр хуралдаж, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний зардлын төлөвлөлт, зарцуулалтын өнөөгийн байдалд үнэлгээ хийх, 2024 оны хүүхэд хамгааллын төсвийг үр дүнд болон хөтөлбөрт суурилсан байдлаар боловсруулах талаар хэлэлцлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ