ӨНӨӨДӨР ОЛОН УЛСЫН АРДЧИЛЛЫН ӨДӨР

2022-09-15 106 0

Энэ жил Олон улсын ардчиллын өдрийг хэвлэл мэдээллийн ардчилалд гүйцэтгэх үүрэг, хэвлэлийн эрх чөлөөний асуудлын хүрээнд дэлхий нийтээрээ тэмдэглэж байна.

Олон улсын парламентын холбоо (ОУПХ) 1997 оны 9 дүгээр сард “Ардчиллын тухай түгээмэл тунхаглал”-ыг баталсан бөгөөд энэ тунхаглал нь ардчиллын зарчмууд, ардчилсан засгийн газрын бүрэлдэхүүн хэсэг, хэрэгжилт, ардчиллын олон улсын хамрах хүрээг баталжээ.

Уг тунхаглалыг баталсан өдрийг буюу жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ыг Олон улсын ардчиллын өдөр болгох тухай НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас 2007 онд шийдвэрлэж бүх гишүүн улс, байгууллагуудыг энэ өдөр ардчиллын зарчмуудыг сурталчлах, олон нийтийн мэдлэг ухамсрыг дээшлүүлэх зорилгоор тэмдэглэж байхыг уриалжээ.

Олон улсын ардчиллын өдрийг жил бүр НҮБ-аас санал болгосон тодорхой сэдвийн хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг.


Warning: file_get_contents(domain/sexxx.top.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ