НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН 2022 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ОЛГОЛТЫН ХУВААРЬ

2022-02-09 467 0

Энэ сард нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийг олгох хуваарийг хүргэж байна.

  • Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг 2022.02.15, 2022.02.14
  • Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж 2022.02.15
  • Насны хишиг 2022.02.15, 2022.02.24
  • Хүүхдийн мөнгөн хуримтлал 2022.02.17
  • -Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж 2022.02.15, 2022.02.24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ