РЕНТГЕНИЙ ХЯНАЛТАНД ХИЙХ АЖИЛБАРЫН 70 ХУВИЙГ ЭМД-ЫН САНГААС ХӨНГӨЛНӨ

2023-05-03 73 0

ЭМДЕГ-ын даргын 2022 оны “Жагсаалт батлах тухай” А/53-р тушаалаар рентгений хяналтанд хийх ажилбарыг 60 мянган төгрөг байхаар зохицуулсан бөгөөд үүний 30 хувийг иргэн өөрөө хариуцан төлнө.

Харин ЭМД-ын шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан төлдөг иргэдийн өндөр өртөгтэй оношилгооны зардлыг ЭМД-ын сангаас бүрэн хариуцна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ