ТЭЖЭЭЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД 1 ТЭРБУМ ХҮРТЛЭХ ТӨГРӨГИЙН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОНО

2023-04-19 112 0

Дотоодын тэжээлийн үйлдвэрлэлийг 150 мянган тн хүргэх зорилгоор үйлдвэрлэсэн тэжээлийн нэр, зориулалт шимт чанарыг хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүртгэлд хамруулсан дотоодоос түүхий эд худалдан авах үйлдвэрлэгчдэд тус зээлийг олгоно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ