ХАЛХГОЛ СУМАНД НИЙТИЙГ ХАМАРСАН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, 100 ИРГЭНИЙГ АЖИЛЛУУЛНА

2023-04-18 98 0

Дорнод аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан болж,’Аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан болж,

1. Гал түймэрт нэрвэгдсэн суманд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр Халхгол сумын 23 өрхийг малжуулах хөтөлбөрт хамруулах,

2. Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй бусад нөхцөл байдлын улмаас үүссэн хор уршгийг арилгах, сэг зэмийг устгах, нөхөн сэргээх чиглэлээр Халхгол суманд нийтийг хамарсан ажлыг зохион байгуулж, 100 иргэнийг ажиллуулах зэрэг шийдвэрүүд гарав.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ