ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮЗЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН БАГЦ БУЮУ 0-5 НАСАНД ДАРААХ ҮЗЛЭГ, ОНОШИЛГОО БАГТАНА

2023-04-25 81 0

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн хүүхдийн багц буюу 0-5 насанд дараах үзлэг, оношилгоо багтана.

Уг багцын үзлэг, шинжилгээг товлолын дагуу зөвхөн Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд хийлгэнэ.

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд зааснаар 0-18 насны хүүхдийн шимтгэлийг төр хариуцан төлж сард хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний нэг хувиар тооцон ЭМД-ын санд шилжүүлдэг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ