21 аймгийн худалдан авах ажиллагаа, тусгай зөвшөөрөл, хүний нөөцийн ил тод байдалд дүн шинжилгээ хийв

2022-01-04 484 0

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2021 оны 12 дугаар сарын 27-31-ний өдрүүдэд авлигын хор хөнөөлийг ухуулан таниулах сурталчилгааг 13 мянга орчим өрхийн 68 мянга гаруй хүнд түгээн сурталчилж ажиллав.

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт заасан зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 24, 32 дугаар сургуульд “Шударга ёсны клуб” байгуулан, үйл ажиллагааг нь нээж, шаардлагатай мэдээлэл, сурталчилгааны болон гарын авлагын материалыг хүлээлгэн өгөв.

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр төрийн 125 байгууллагын үйл ажиллагаа, хүнд суртал, албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлт болон 21 аймгийн худалдан авах ажиллагаа, тусгай зөвшөөрөл, хүний нөөцийн ил тод байдалд дүн шинжилгээ хийв.

Яам, агентлагийн 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг цахим санд бүртгэх ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж байна. 

Эх сурвалж: АТГ


Warning: file_get_contents(domain/sexxx.top.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Холбоотой мэдээ